Wedstrijdreglement ikv Instaroute

Wedstrijd

Maak jouw most instagrammable foto op het parcours, post ‘m op Instagram én Facebook met #instaroute #vanrsl. De spectaculairste/origineelste foto wint een overnachting in Roeselare ter waarde van €150.

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie

Deze fotowedstrijd via Instagram is een organisatie van Stad Roeselare, met zetel te 8800 Roeselare, Botermarkt 2.
 

Artikel 2: Algemeen

 • De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

 • De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Stad Roeselare worden genomen. Stad Roeselare kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding te maken op haar website www.visitroeselare.be.

 • Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Stad Roeselare behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden.

 • Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden

 • Elk persoonlijk profiel (sociale media) mag meerdere foto’s delen per wedstrijd, maar kan slechts eenmaal kans maken op het winnen van de prijs.

 • Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

 • Personeelsleden en bestuurders van Stad Roeselare worden van de wedstrijd uitgesloten.

 • Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Stad Roeselare ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

 

Artikel 4: Hoe deelnemen?

 • Deelname aan de wedstrijd houdt in dat deelnemers tussen 09/02/2021 – 02/05/2021 een instagrammable foto moeten maken op het parcours van de ‘Instaroute #VANRSL’.

 • De deelnemers moeten duidelijk volgende hashtags vermelden: #instaroute #vanrsl

 • Foto moet openbaar gedeeld worden op je tijdslijn op Instagram of op Facebook met gebruik van bovenstaande hashtags.

Artikel 5: Voorwaarden publiceren foto

 • De foto kan gebruikt kunnen worden als promotie voor Stad Roeselare en/of zijn deelgemeentes.

 • Bij het posten van een foto moet de foto openbaar weergegeven worden.

 • Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten.

 • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto.

 • De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen.

 • Het stadsbestuur van Roeselare behoudt zich het recht elke foto die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

Artikel 6: Uitsluiting

 • Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden.

 • Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor de prijs.

Artikel 7: Bepaling van de winnaar

 • Alle correct getagde foto’s die op Instagram of Facebook binnen het tijdsbestek openbaar gepost worden, worden geïnventariseerd.

 • De winnaars worden geselecteerd op basis van de origineelste/spectaculairste foto die door een gespecialiseerde jury uitgekozen zal worden.

Artikel 8: Prijs en bekendmaking

 • Er worden per fase twee winnaars uitgekozen door de aangestelde jury.

 • Stad Roeselare schenkt de winnaars van onze wedstrijd elk 1 overnachtingsbon in een van de Roeselaarse logies naar keuze t.w.v. € 150.

 • De winnaar wordt door middel van uitgekozen jury geselecteerd op 03/05/2021 om 18 uur. De winnaar wordt dan persoonlijk gecontacteerd via een privébericht op zijn of haar Instagramprofiel.

 • Niet afgehaalde prijzen binnen de bevestigde termijn komen 30 dagen na deze datum te vervallen in hoofde van de winnaar en komen automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.

 • De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, de wedstrijd annuleren of wijzigen.

 • De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 9: Privacy

 • De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de GDPR.